Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

VVE Methode

Bij 3 voorscholen (Tierelier, Pierewiet en Kleine Prins) en het kinderdagverblijf werken we met de Piramide methode. Dit is een methode voor vroeg en voorschoolse educatie. Bij voorschool Muis werken we met de methode “Uk en Puk”. Op deze pagina leggen we uit hoe beide methodes werken.

 

Piramide: methode voor vroeg- en voorschoolse educatie

Wij zijn gecertificeerd in het voorschoolse educatieprogramma “Piramide”.
De Piramide methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een betere start kunt u ze niet geven!


Deze educatieve methode voor alle jonge kinderen:

 • Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen.
 • Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten.
 • Is het meest gebruikte VVE-programma, ontwikkeld door CITO
 • Is al sinds 1996 een groot succes.
Piramide: het meest gebruikte VVE-programma
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het doel is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden vergroot. De methode voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma’s voor jonge kinderen . Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen.

Hoe werkt Piramide?
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs de uitdagende activiteiten van Piramide maakt dit tot een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:
 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Kunstzinnige ontwikkeling
 • Ontwikkeling van de waarneming
 • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
 • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning
Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Naast cognitieve vaardigheden leren ze bijvoorbeeld ook sociale en motorische vaardigheden.

 

Methode Uk & Puk

Uk & Puk is een methode voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie, waarmee we de ontwikkelingskansen van kinderen van 0-4 jaar vergroten. 

Uk & Puk stimuleert:

 • taal
 • rekenen
 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • motoriek
We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor 3 leeftijdsgroepen (0 - 1,5 jaar, 1,5 - 2,5 jaar en 2,5 - 4 jaar). 

De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.