Visie en beleid

Visie
Wij zijn een organisatie voor professionele kinderopvang. Wij bieden opvang aan kinderen van 6 weken t/m 12 jaar. We begeleiden kinderen in hun totale ontwikkeling. De leidsters zijn erop gericht kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige, sociale mensen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en hun omgeving. De kinderopvang is binnen en buiten zodanig ingericht dat de kinderen maximale ruimte krijgen om op allerlei manieren te bewegen, te spelen en zich te ontwikkelen.
Er wordt een zekere vrijheid geboden maar begrensd door omgangsvormen, waarden en normen.
Het werken met kinderen vereist deskundigheid en een pedagogische visie. Lees in ons pedagogisch beleid(hyperlink naar pedagogisch beleid) met welke opvattingen onze leidsters omgaan met de kinderen.

Kiekeboe is geworteld in Almere en biedt opvang voor alle kinderen. We streven naar een leefbare en veilige stad waar het goed wonen is en iedereen zich thuis voelt. Voor de kinderopvang betekent dit het volgende:

  • Kinderen groeien op in onze kleurrijke stad; ongeacht afkomst of ontwikkelingsniveau komen zij bij ons om met elkaar te spelen en plezier te maken. Onze opvang draagt aantoonbaar bij aan hun ontwikkeling.
  • Centraal in ons werk staan spelen, ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen, signaleren en het bieden van opvang. Met ouders en ketenpartners werken wij nauw samen. Wij zijn herkenbaar voor diverse klantgroepen. Onze kenmerken: aandacht en ruimte voor verschillen in opvoedstijl en culturele achtergrond. Wij beschouwen onszelf als partner in de opvoeding van de kinderen die aan ons toe vertrouwd worden.
  • De samenleving wordt gevormd door alle bewoners in de stad: van het jongste kind tot de oudste bewoner. Wij vinden het belangrijk om te investeren in het jonge kind. Dit doen wij samen met ouders met als doel jonge kinderen in de voorschoolse periode, optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.
  • In relatie tot de kwetsbare kinderen en gezinnen in de samenleving speelt ons werk een belangrijke rol in begeleiden van deze kinderen naar de kinderopvang en door ons aanbod van begeleidingsprogramma’s aan huis.

 Basisdoelen