Tarieven Peuterspeelzaal

Tarieven Peuterspeelzaal

Tarieven
Ouders met recht op landelijke kinderopvangtoeslag betalen € 226,61 per maand (dit is een ‘bruto’ bedrag, hierover ontvangt u kinderopvang toeslag terug via de belastingdienst).                           

Aantal uur per maand is 26,66 uur  en het uurtarief is € 8,50.

Peuters 2 dagdelen & VVE 4 dagdelen (voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag)

Deze ouderbijdrage wordt 12 x per jaar geïnd en geldt zowel voor 2 dagdelen als voor 4 dagdelen.

Ouders zonder recht op landelijke kinderopvangtoeslag betalen:

Inkomen   Eigen bijdrage 1e kind Eigen bijdrage 2e kind  
Lager dan €20.584 €9,08 €9,08  
€20.585 €31.648 €11,50 €9,90  
€31.649 €43.550 €24,53 €12,26  
€43.551 €59.235 €38,40 €12,53  
€59.236 €85.146 €66,70 €18,66  
€85.147 €117.989 €113,10 €29,06  
€117.990 En hoger €150,41 €54,13  
         

Gezinsinkomen = inkomen volgens inkomensverklaring IB60.
Deze ouderbijdrage wordt 12x per jaar geïnd uitsluitend met automatische incasso.