Tarieven Peuterspeelzaal

Tarieven Peuterspeelzaal

Tarieven
Ouders met recht op landelijke kinderopvangtoeslag betalen € 225,81 per maand (dit is een ‘bruto’ bedrag, hierover ontvangt u kinderopvang toeslag terug via de belastingdienst).                           

Aantal uur per maand is 26,66 uur  en het uurtarief is € 8,47.

Peuters 2 dagdelen & VVE 4 dagdelen (voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag)

Deze ouderbijdrage wordt 12 x per jaar geïnd en geldt zowel voor 2 dagdelen als voor 4 dagdelen.

Ouders zonder recht op landelijke kinderopvangtoeslag betalen:

Inkomen

 

Eigen bijdrage 1e kind

Eigen bijdrage 2e kind

 

Lager dan

€20.302

€9,08

€9,08

 

€20.303

€31.214

€11,02

€9,60

 

€31.215

€42.953

€24,00

€12,00

 

€42.954

€58.423

€37,60

€12,26

 

€58.424

€83.979

€65,33

€18,13

 

€83.980

€116.371

€111,20

€28,53

 

€116.372

En hoger

€149,33

€53,06

 

 

 

 

 

 

Gezinsinkomen = inkomen volgens inkomensverklaring IB60.
Deze ouderbijdrage wordt 12x per jaar geïnd uitsluitend met automatische incasso.