Tarieven

Tarieven 

Toelichting aanvragen kinderopvangtoeslag 2016
U kunt uw kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen via: www.mijntoeslagen.nl. Dit is uw persoonlijke toeslagenpagina op internet. Hierop kunt u inloggen met uw DigiD. Wanneer u liever een papieren formulier invult, kunt u de belastingtelefoon bellen, tel. 0800 – 0543.

Gegevens die u nodig heeft bij de digitale aanvraag voor de peuterspeelzaal:

 1. U gaat naar www.mijntoeslagen.nl en klikt op inloggen.
 2. Uw DigiD voert u in. Zodra u dit doet krijgt u de gegevens van uw kinderen te zien.
 3. U klikt de naam, geboortedatum en BSN-nummer van uw peuter voor wie u de toeslag aanvraagt aan en
 4. voert de ingangsdatum in: plaatsingsdatum van uw peuter.
 5. Er wordt gevraagd naar het LRK-nummer van de speelzaal. Zie uw plaatsingsovereenkomst: na invullen van het LRK-nummer volgen automatisch naam en adresgegevens van de speelzaal.
 6. Daarna invullen Opvangsoort: kies kindercentrum en soort opvang: kies dagopvang.
 7. Voer bij uurtarief: € 7,55 in en daarna het
 8. gemiddeld aantal uren per maand: 20 uur. Dit vult u ook in als uw peuter 4 dagdelen de speelzaal bezoekt, omdat u maar voor 2 dagdelen betaalt.
 9. De aanvraag is klaar en u kunt na 24 uur zien wat de status van uw aanvraag kinderopvangtoeslag is (is mededeling aan het eind).

Succes! Kunt u ondanks bovenstaande uitleg toch hulp gebruiken, dan kunt u bellen met F. Harrouni 036 – 841 5802

Wie kan kinderopvangtoeslag aanvragen?
U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als:

 • Indien u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw partner.
 • Indien uw kind een geregistreerde speelzaal bezoekt.