De corona epidemie breng veel onrust met zich mee, nu de kinderopvang weer open mag zijn er veel
vragen. Hoe voorkomen wij overdracht van het virus binnen de kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat de
overdracht van het virus door kinderen naar volwassenen en kinderen onderling klein is. Ondanks dat de
kans op besmetting door kinderen klein is, is het wel belangrijk om bewust stil te staan bij het feit dat er
tussen diverse volwassenen wel overdracht van het virus kan plaatsvinden. Natuurlijk kun je het nooit
voorkomen wel kan je de kans op verspreiding verkleinen door aangepaste werkwijze, handelingswijze en
regels. Binnen dit protocol worden deze uiteengezet.


Wij willen jullie erop attenderen dat dit extra maatregelen zijn en deze maatregelen niet allen door het
RIVM, de overheid of GGD momenteel worden geadviseerd.

Klik hier voor ons Corona Protocol.