Ons team

Ik ben Yuli Veen en sinds 2013 werkzaam voor Kindervang Kiekeboe.  Na vele jaren met plezier op   de werkvloer  gewerkt te hebben was het tijd voor een nieuwe uitdaging, en  kreeg ik de kans om meer achter de schermen actief te zijn.  Ik ben sinds januari van dit jaar gestart als leidinggevende van de kinderdagverblijven en BSO’s van Kinderopvang Kiekeboe.

Wat werken in de kinderopvang zo leuk maakt is dat geen dag hetzelfde is. Elke dag weten de kinderen je weer te verrassen met wat ze allemaal al kunnen en weten.

Kinderopvang Kiekeboe is een opvang met een huiselijke sfeer  liefdevolle medewerkers waar kinderen de tijd krijgen om op hun eigen tempo te ontwikkelen. En om het beste uit zichzelf te halen.

Mijn taken als leidinggevende zijn de kwaliteit van de kinderopvang bewaken. De medewerkers ondersteunen waar nodig is maar ook invallen op de verschillende locaties om zo de feeling en het contact met de kinderen, ouders en medewerkers zo goed mogelijk te kunnen zien wat waar nodig is. Verder zal ik workshops, cursussen volgen en deze informatie delen met de medewerkers die dat weer terug kunnen koppelen op de groep.

Ik heb er veel zin in en mocht u vragen hebben kunt u mij altijd aanspreken of bellen

 

Ik ben Jorien Keijzer, VE coach van de vier voorscholen van Kinderopvang Kiekeboe. In Amsterdam heb ik jarenlang gewerkt op de voorschool. Ik heb 2,5 jaar als leidinggevende gewerkt bij Kinderopvang Kiekeboe. Maar mijn hart gaat toch echt uit naar de voorschoolse educatie. Ik vind het belangrijk dat er een positieve sfeer is op de groep. Daarnaast is de speelleeromgeving erg belangrijk. Door een rijke omgeving kunnen kinderen zelf op ontdekking en leren. De kinderen worden binnen Kinderopvang Kiekeboe op een positieve manier aangesproken en gestimuleerd. Het is van belang dat mijn collega’s met plezier naar hun werk gaan en dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. We werken samen aan mooi doel: zorgen dat de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Daar hebben we u als ouder ook bij nodig! Uit onderzoek blijft dat kinderen die op de voorschool en thuis dezelfde onderwerpen horen zich nog sneller ontwikkelen.

Pedagogisch coach en beleidsmedewerker

Kinderopvang Kiekeboe acht het van groot belang dat er sprake is van een goede pedagogisch kwaliteit binnen de kinderopvang en werkt om deze reden met een pedagogisch beleidsmedewerker en coach, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de pedagogisch medewerkers en het schrijven van het pedagogisch beleidsplan.

Bij Kinderopvang Kiekeboe hebben we HBO coaches werkzaam en voor de voorscholen tevens ook gemeentelijke VVE HBO coaches . Deze pedagogisch coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De coach helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Ze stellen zelf een coachingsplan op of helpen een ander met het opstellen daarvan, met als doel de medewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Ze dragen bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties).Het bevorderen van deskundigheid en professionele vaardigheden van pedagogisch medewerkers zodat de kwaliteit van hun werkzaamheden met de kinderen op de groepen verbetert. Elke opvangorganisatie moet per 1 januari 2019 een pedagogisch coach in dienst hebben die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid en het coachen en begeleiden van de medewerkers tijdens hun werkzaamheden.

De pedagogisch coach van Kinderopvang Kiekeboe levert een bijdrage aan de totstandkoming en invoering van pedagogisch beleid. De pedagogisch coach geeft beleidsmatige adviezen en schrijft het beleid, waardoor werkinstructies en protocollen van kinderopvang Kiekeboe geoptimaliseerd en geëvalueerd worden. Zij ondersteunen en coachen de pedagogisch medewerkers bij het uitdragen van de pedagogische visie en het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach implementeert dit beleid naar concrete situaties op de groep en coacht “on the job” de pedagogisch medewerkers en signaleert ontwikkelingen, knel- en verbeterpunten. De pedagogisch coach- zorgt voor verbetering van de didactische en pedagogische kwaliteiten op de werkvloer en daarmee aan de ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch coach ontwikkeld richtlijnen om de kwaliteit van kinderopvang Kiekeboe te meten en pedagogisch medewerkers te trainen. Het doel is dat de medewerkers vaardigheden mee krijgen om optimaal hoogwaardig kwaliteit te leveren op de werkvloer.

De pedagogisch beleidsmedewerker en coach is gediplomeerd conform CAO kinderopvang.

Hoeveel uren moet een pedagogisch beleidsmedewerker minimaal worden ingezet:

Dit hangt af van het totaal aantal fte pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra. Om de verplichte ureninzet te berekenen, is een rekentool ontwikkeld. De volgende rekenregel is van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Volgens de cao staat 36 uur per week gelijk aan één fte. De peildatum voor het aantal fte is 1 januari van elk kalenderjaar. Medewerkers die flexibel worden ingezet tellen ook mee. Op de peildatum wordt gekeken naar de gemiddelde inzet die zij de afgelopen 3 maanden hebben gehad. Op locatie is het gehele pedagogisch coachplan in te zien met daarin de aantal uren waarvoor de pedagogisch coach voor dat jaar wordt ingezet.

Wat anderen over ons zeggen:

‘Mijn kinderen gaan al twee jaar lang met veel plezier naar de voorschool. Bij het ophalen hoor ik elke keer enthousiaste verhalen van mijn kinderen, elke dag maken zij weer iets mee wat zowel leuk als leerzaam is!’ –  Moeder van Adriaan en Aden.

‘Bij het zoeken naar een kinderdagverblijf vond ik de leidsters en de sfeer op de groepen erg belangrijk. Kinderdagverblijf Vlindertuin gaf mij gelijk een vertrouwd gevoel, de sfeer was rustig en de groepen zijn zeer hygiënisch.’ – Lisette, moeder van Ashley.

‘Op de BSO worden er altijd activiteiten georganiseerd. In vakanties wordt er dagelijks iets leuks gedaan waardoor onze kinderen zich nooit vervelen. De leuke leidsters zorgen er ook altijd voor dat onze kinderen het gezellig vinden op de BSO.’ – Ouders van Jones en Shella

‘Mijn 2 kinderen zijn beiden als baby tot 4 jaar jaar bij jullie geweest. En jullie zijn top! Zo’n veilig en vertrouwd gevoel vanaf dag 1!’

‘Nr 1 in alles. Van hygiëne tot aan uitjes/entertainment voor de kleintjes.’