Ons team

Ik ben Anne-Claire Al Awqati, de pedagogisch coach en beleidsmedewerker van Kinderopvang Kiekeboe. Samen met mijn collega’s zorgen wij voor de kwaliteit van Kinderopvang Kiekeboe. Door het geven van individuele coaching voor de pedagogisch medewerkers en groepstrainingen ga ik hier per 1 september 2021 een mooie bijdrage aan leveren.  Een kind hoort met alle veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden, maar vooral met alle plezier naar de kinderopvang te gaan. Dat is waar wij bij Kinderopvang Kiekeboe ons samen sterk voor maken.

Ik ben Mireille Hartog, leidinggevende van de vier voorscholen van Kinderopvang Kiekeboe. Al jarenlang werk ik met het jonge kind. Ik vind het geweldig om te zien hoe onze medewerkers hun passie voor peuters met mij delen. De medewerkers zorgen voor een positieve sfeer in de groep. Het is leuk om te zien dat wanneer een kind een compliment krijgt, de andere kinderen het ook meteen goed proberen te doen.

Ik ben trots op onze werkwijze en draag daar met veel plezier aan bij!

Graag stel ik mij voor. Ik ben Jorien Keijzer en sinds augustus 2020 ben ik werkzaam als leidinggevende bij Kinderopvang Kiekeboe.  Ik heb jarenlang gewerkt bij verschillende voorscholen in Amsterdam als hbo’er op de groep. Kinderen moeten een veilige plek hebben om zich te kunnen ontwikkelen, dus de sfeer op het kinderdagverblijf vind ik erg belangrijk. De kinderdagverblijven van Kinderopvang Kiekeboe zijn huiselijk en kleinschalig. Dat is wat mij aanspreekt bij Kinderopvang Kiekeboe. Ook is het van belang dat mijn collega’s met plezier naar hun werk gaan en dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. We werken samen aan mooi doel: de kinderen een veilige en rijke speel-leeromgeving bieden.

Wij hebben onwijs leuke betrokken medewerkers. De medewerkers hebben passie om de kinderen te verzorgen en te stimuleren in hun ontwikkeling. Er worden leuke activiteiten en uitjes bedacht. De pedagogische medewerkers kunnen zich volop ontwikkelen door middel van coaching en trainingen. Bij Kinderopvang Kiekeboe werken er veel vaste gezichten. Er zijn een aantal vaste inval-medewerkers in dienst die worden ingezet bij afwezigheid.

Pedagogisch coach en beleidsmedewerker

Kinderopvang Kiekeboe acht het van groot belang dat er sprake is van een goede pedagogisch kwaliteit binnen de kinderopvang en werkt om deze reden met een pedagogisch beleidsmedewerker en coach, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de pedagogisch medewerkers en het schrijven van het pedagogisch beleidsplan.

Bij Kinderopvang Kiekeboe hebben we HBO coaches werkzaam en voor de voorscholen tevens ook gemeentelijke VVE HBO coaches . Deze pedagogisch coach fungeert als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De coach helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Ze stellen zelf een coachingsplan op of helpen een ander met het opstellen daarvan, met als doel de medewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Ze dragen bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties).Het bevorderen van deskundigheid en professionele vaardigheden van pedagogisch medewerkers zodat de kwaliteit van hun werkzaamheden met de kinderen op de groepen verbetert. Elke opvangorganisatie moet per 1 januari 2019 een pedagogisch coach in dienst hebben die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid en het coachen en begeleiden van de medewerkers tijdens hun werkzaamheden.

De pedagogisch coach van Kinderopvang Kiekeboe levert een bijdrage aan de totstandkoming en invoering van pedagogisch beleid. De pedagogisch coach geeft beleidsmatige adviezen en schrijft het beleid, waardoor werkinstructies en protocollen van kinderopvang Kiekeboe geoptimaliseerd en geëvalueerd worden. Zij ondersteunen en coachen de pedagogisch medewerkers bij het uitdragen van de pedagogische visie en het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach implementeert dit beleid naar concrete situaties op de groep en coacht “on the job” de pedagogisch medewerkers en signaleert ontwikkelingen, knel- en verbeterpunten. De pedagogisch coach- zorgt voor verbetering van de didactische en pedagogische kwaliteiten op de werkvloer en daarmee aan de ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch coach ontwikkeld richtlijnen om de kwaliteit van kinderopvang Kiekeboe te meten en pedagogisch medewerkers te trainen. Het doel is dat de medewerkers vaardigheden mee krijgen om optimaal hoogwaardig kwaliteit te leveren op de werkvloer.

De pedagogisch beleidsmedewerker en coach is gediplomeerd conform CAO kinderopvang.

Hoeveel uren moet een pedagogisch beleidsmedewerker minimaal worden ingezet:

Dit hangt af van het totaal aantal fte pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra. Om de verplichte ureninzet te berekenen, is een rekentool ontwikkeld. De volgende rekenregel is van toepassing: (50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers). Volgens de cao staat 36 uur per week gelijk aan één fte. De peildatum voor het aantal fte is 1 januari van elk kalenderjaar. Medewerkers die flexibel worden ingezet tellen ook mee. Op de peildatum wordt gekeken naar de gemiddelde inzet die zij de afgelopen 3 maanden hebben gehad. Op locatie is het gehele pedagogisch coachplan in te zien met daarin de aantal uren waarvoor de pedagogisch coach voor dat jaar wordt ingezet.

Wat anderen over ons zeggen:

‘Mijn kinderen gaan al twee jaar lang met veel plezier naar de voorschool. Bij het ophalen hoor ik elke keer enthousiaste verhalen van mijn kinderen, elke dag maken zij weer iets mee wat zowel leuk als leerzaam is!’ –  Moeder van Adriaan en Aden.

‘Bij het zoeken naar een kinderdagverblijf vond ik de leidsters en de sfeer op de groepen erg belangrijk. Kinderdagverblijf Vlindertuin gaf mij gelijk een vertrouwd gevoel, de sfeer was rustig en de groepen zijn zeer hygiënisch.’ – Lisette, moeder van Ashley.

‘Op de BSO worden er altijd activiteiten georganiseerd. In vakanties wordt er dagelijks iets leuks gedaan waardoor onze kinderen zich nooit vervelen. De leuke leidsters zorgen er ook altijd voor dat onze kinderen het gezellig vinden op de BSO.’ – Ouders van Jones en Shella

‘Mijn 2 kinderen zijn beiden als baby tot 4 jaar jaar bij jullie geweest. En jullie zijn top! Zo’n veilig en vertrouwd gevoel vanaf dag 1!’

‘Nr 1 in alles. Van hygiëne tot aan uitjes/entertainment voor de kleintjes.’