Over ons

Wij bieden kinderopvang in een huiselijke sfeer en een stimulerende omgeving. We vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen voelt. Daarom werken we bewust met kleine groepen in kleinschalige opvanglocaties. Daardoor kennen alle leidsters alle kinderen en alle kinderen alle leidsters.
Wij geloven dat kinderen een geschenk zijn. U kunt er dus zeker van zijn dat wij ons met respect en op liefdevolle wijze over uw kind ontfermen.

Lees HIER meer over onze visie en de Piramide methode voor voorschoolse educatie.

De leidsters
Ons team bestaat uit deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerkers (de leidsters). Bij volledige bezetting van de groep werken er 2 vaste leidsters, eventueel met een stagiaire. Ziekte en afwezigheid vangen we zoveel mogelijk met elkaar op, zodat de kinderen altijd vertrouwde gezichten om zich heen hebben. Dit kan, omdat de meeste medewerkers 3 of 4 dagen werken.

Groepsleidsters: gediplomeerd pedagogische medewerkers
De groepsleidsters beschikken minimaal over een MBO opleiding pedagogisch werker.
We werken volgens de richtlijnen van CAO- kinderopvang. De leidsters die met een vroeg- en voorschoolse educatiemethode (VVE) werken beschikken over een VVE certificaat en hebben de Nederlandse taaltoets op 2/3Fbehaald.

Stagiaires
Pedagogisch medewerkers in opleiding kunnen het praktijkgedeelte van de opleiding bij ons invullen. Kiekeboe is een erkend leerbedrijf voor MBO niveau 3 en 4 stagiaires die een opleiding tot pedagogisch werker volgen. Een stagiaire werkt altijd als extra op de groep; zij vervangt dus geen vaste leidster. De stagiaires worden begeleid door een van de pedagogisch medewerkers op de groep.
Alle stagiaires binnen Kinderopvang Kiekeboe zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat deze persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen

Continue screening van personeel

Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken in de kinderopvang of bij peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als volgens Dienst Justitie blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de werkgever. 


In verband met de privacy bevat dit signaal geen uitleg over het strafbare feit zelf. Een signaal kan o.a. betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten of ernstige vormen van diefstal. De betreffende medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. 


Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken werknemer niet meer werken in de kinderopvang of peuterspeelzaal. stagiaires bieden we de gelegenheid bij ons ervaring op te doen. We houden hiervoor wel een voorselectie. Omdat we hechten aan vertrouwde gezichten, moet een stage minimaal een half jaar duren.