Oudercommissie

We horen graag van ouders wat ze belangrijk vinden voor hun kind. Daarom is er een oudercommissie. De ouders in deze commissie behartigen de belangen van kinderen en ouders van de kinderopvang. Dit bevordert de communicatie tussen de ouders en de medewerkers van de kinderopvang. We bespreken bijvoorbeeld de opvoeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid binnen de kinderopvang.
De bevoegdheden, samenstelling, benoeming en verkiezing van de lokale oudercommissies zijn vastgelegd in het Reglement Oudercommissies.
Lees HIER het reglement oudercommissie.

Klachten

Niet tevreden of wensen?
Goede samenwerking tussen ouders en medewerkers is in het belang van het welzijn van de kinderen. Daar zetten wij ons van harte voor in. Het kan voorkomen dat u van mening verschilt met een medewerker of ergens ontevreden over bent. Wilt u dit dan bespreken met de betreffende medewerker of met de leidinggevende?

Wij nemen de kwaliteit van onze kinderopvang en eventuele klachten altijd serieus
Als u er niet uitkomt met de leidster of vestigingsmanager, neem dan contact op met de directie voor verder overleg. Komt u er dan nog niet uit dan is de geschillencommissie er voor u.Klik hier voor onze Interne klachtenregeling. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de leidinggevende van uw locatie.

 

Geschillencommissie Kinderopvang

Per 1 januari 2016 zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens is verbonden het Klachtenloket Kinderopvang. 

De geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra.

Meer informatie: