Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

 

Kinderdagverblijf Vlindertuin

Het kinderdagverblijf is op loopafstand van het Almere Centrum. Het adres is:

J.G. Suurhoffstraat 45
1314 NR Almere
Tel: 036-8412601

LRK: 197751647

De Vlindertuin is een kleinschalige en huiselijk kinderdagverblijf. We vinden het belangrijk dat de kinderen en ouders zich thuis voelen.  De locatie heeft 2 groepsruimtes en 2 buitenspeelplekken. Op de babygroep is er genoeg te ontdekken qua materiaal en speelgoed. Er worden leuke activiteiten georganiseerd zoals het ontdekken van verf op de handen en voeten. Ook worden er veel liedjes gezongen met de baby’s. Een van de favoriete activiteiten van de kinderen is dansen. Dit doen ze daarom dagelijks. Er wordt regelmatig buiten gespeeld met de baby’s.

Op de peutergroep worden maximaal 16 kinderen opgevangen van 2 tot 4 jaar. Er wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide. Met het VVE-programma stimuleren en verbeteren de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van alle kinderen in de groep. De PM’ers zorgen ervoor dat het thema zichtbaar is op de groep. Er worden bij elk thema andere materialen toegevoegd zodat de kinderen een uitdagende speelleeromgeving hebben. Tijdens het thema ‘Kleding’ hebben de kinderen met textielstiften en scharen zelf T-shirts gemaakt. Daarna hebben ze hun T-shirts tijdens een modeshow aan ouders laten zien.

Kinderdagverblijf Rozemarijn

Gipskruidweg 217

1313 CS Almere

Tel. 036-8441608

LRK: 234856221

Rozemarijn is een verticale groep van 0-4 jaar met maximaal 14 kinderen. Voor de allerkleinste is er een grondbox zodat  ze op een veilige en rustige plek kunnen spelen en ontdekken. Het mooie aan de verticale groep is dat de kinderen van elkaar kunnen leren. Ze leren rekening houden met elkaar en zich aan te passen. De oudere kinderen willen graag helpen bij de flesjes van de baby’s. Als de kleintjes naar bed gaan hebben de PM’ers tijd voor een activiteit zoals knutselen. Er wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide.

Kinderdagverblijf Lettergarden

Hendrik Marsmanstraat 2

1321 TA Almere

Tel: 0362060197

LRK-nummer: 275758679

KDV  Lettergarden is gevestigd in Literatuurwijk en zit tegenover Gezondheidscentrum Archipel en de bushalte Literatuurwijk Midden. KDV Lettergarden bestaat uit een verticale groep waar maximaal 12 kinderen worden opgevangen tussen de 0 – 4 jaar. Door de verticale groep kunnen de kinderen van elkaar leren. De oudere kinderen leren te spelen met de jongere kinderen, en de jongere kinderen leren weer van de oudere. Ook bij Lettergarden wordt er gebruik gemaakt van VVE-methode Piramide, zo wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. 

Drie-uursregeling Kinderdagverblijf

Op een aantal vastgestelde momenten op de dag mag er worden afgeweken van het beroepskracht kind ratio. Dit betekent dat er tijdelijk minder pedagogisch medewerkers ingezet mogen worden waarbij in ieder geval minimaal de helft van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers aanwezig dient te zijn. In de ochtend en de middag zijn er minder kinderen aanwezig en gedurende het slaapmoment zijn er tevens minder kinderen aanwezig waardoor minder kinderen actieve aandacht nodig hebben van de pedagogisch medewerkers.

Bij een openingstijd van 10 uur of langer mag er maximaal drie uur worden afgeweken van het BKR, de zogeheten drie uurs regeling.

De regeling treedt in werking zodra een pedagogisch medewerker meer dan het toegestane aantal kinderen in haar eentje opvangt. In de kind planning wordt bijgehouden wanneer kinderen binnenkomen en wanneer zij naar huis gaan, hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wanneer er van het BKR wordt afgeweken.

Als blijkt dat we meer dan drie uur af gaan wijken volgens de BKR op een dag (incl. de pauzes), wordt het rooster incidenteel of structureel aangepast, naar gelang de situatie.

Op het moment dat de drie-uursregeling in werking is getreden en er slechts één PM’er in het pand is, zorgen we er altijd voor een tweede volwassene die aanwezig is in het pand bv een stagiaire (18+) of de leidinggevende.

Tijdens onderstaande tijden wordt er afgeweken van de BKR, buiten deze tijden wordt er niet afgeweken van het BKR, de kinderopvang is geopend van 7.00-18.30.

 

Dag Afwijken ochtend Afwijken middag Afwijken avond
Maandag 12:30-14:30 16:30-17:30
Dinsdag 12:30-14:30 16:30-17:30
Woensdag 12:30-14:30 16:30-17:30
Donderdag 12:30-14:30 16:30-17:30
Vrijdag 12:30-14:30 16:30-17:30

 

De drie uurs regeling wordt ieder drie maanden geëvalueerd en indien nodig (in overleg met de O.C) aangepast. Indien de regeling wordt aangepast worden ouders ten alle tijden doormiddel van een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de vernieuwde regeling.

:Vakantie & sluitingsdagen

Wij zijn gesloten op onderstaande feestdagen en de week tussen kerst en nieuwjaarsdag.
Nationale feestdagen:
* Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
* Goede Vrijdag: 29 maart 2024 (studiedag)
* Eerste paasdag: maandag 1 april 2024
* Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
* Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
* Eerste en tweede kerstdag: woensdag 25 en donderdag 26 december 2024